SERVEIS‎ > ‎

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

L’escola disposa de servei de menjador. El servei s’inicia el 13 de setembre i finalitza el 19 de juny per als alumnes de P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t i 5è. Per als alumnes de P3 el primer dia de menjador serà el 23 de setembre i el darrer el 19 de juny.
L’AMPA de l’escola Els Estanys organitza i gestiona les activitats extraescolars, les acollides del matí i de la tarda i també gestiona i coordina el menjador escolar juntament amb les empreses ARCASA i FUNDACIÓ PERE TARRÉS.

L’empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS s’encarrega del cobrament del menjador als pares dels usuaris, la coordinació i el monitoratge del menjador.

L'empresa ARCASA s'encarrega del menjar, de l'auxiliar de cuina i dels menús.

Inscripció:
Els usuaris fixes del servei  hauran de formalitzar la inscripció. No s'acceptarà cap inscripció si hi ha pendent algun deute corresponent al Servei de Menjador de l'anterior curs escolar. Els alumnes eventuals seran acceptats sempre que el centre tingui capacitat i mitjans suficients per atendre'ls. 
En el cas d'alumnes de nova incorporació al centre sol.licitaran el full d'inscripció a l'administrador del servei i aquest valorarà la seva admissió segons capacitat i mitjans suficients per atendre'ls. 

Pagament:
Mensualment es cobraran els dies de menjador, descomptant les festes locals o de lliure elecció del centre, mitjançant rebut bancari. Els alumnes eventuals hauran d'abonar l'import del menú eventual a l'administrador de menjador el dia abans o el mateix dia. El pagament del servei serà per gir bancari domiciliat al compte corrent indicat en l’imprès de matriculació, entre els dies 5 i 10 del mes següent al servei.
  • Alumne/a fix: 5,30€
  • Alumne/a esporàdic: 5,83€

Tractament de les baixes i absències:
Les baixes definitives es comunicaran el dia que l'usuari es doni de baixa del servei. 
S'abonaran les absències al servei en els següents casos: 
a) Per motius de malaltia comuna i/o accident sempre que hi hagi justificació expressament acompanyada de certificat d'atenció sanitària. 
b) En cas de períodes de vacances familiars o altres qüestions personals amb una durada mínima de cinc dies lectius. 
c) Sortides i excursions del centre.