ENGLISH & SCIENCE


Durant un trimestre, els nostres alumnes de primària fan el medi en anglès. Dividim els alumnes en 2 grups per tal de potenciar la vessant comunicativa de la sessió i afavorir la participació de tots els alumnes. A cicle inicial iniciem el projecte basat en les plantes com a continuació del projecte My Vegetable Garden d'infantil. A partir de 3r ampliem els continguts a altres temes sempre intentant fomentar l'esperit crític i responsable amb el medi ambient. Es plantegen activitats manipulatives i es potencia el treballar en equip.