MY VEGETABLE GARDEN

I live in a vegetable garden” és un projecte d’ensenyament-aprenentatge de continguts d’educació infantil des de totes les àrees curriculars: descoberta d’un mateix i dels altres, descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatges. Pensem que donat el moment psicològic de l’alumne d’educació infantil, que veu el món en un tot i  aprèn globalment, és dins d’aquesta globalitat que se li han d’oferir quantes més oportunitats millor per adquirir coneixements i llenguatge.

El punt de partida és l’hort de l’escola i la seva relació amb el món que envolta l’infant. Les unitats es basaran en activitats de manipulació i experimentació en què la comunicació oral hi jugui un paper imprescindible.


Es treballaran els següents continguts:

  • COMUNICACIÓ I LLENGUATGES: contes, cançons, jocs, endevinalles i embarbussaments, danses, nombres i quantitats, formes, mides, tècniques plàstiques, destreses manuals, ús d’estratègies per fer-se comprendre i comprendre els altres.
  • DESCOBERTA DE L’ENTORN : organització i manteniment de l’hort, estris, noms de plantes, parts de les plantes, estacions i el temps, cura de l’entorn, noms de fruites i verdures, insectes i bestioles, el mercat, experimentacions diverses amb gustos, pesos, disseccions.
  • DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES: parts del cos, emocions, joc i moviment, hàbits d’autonomia, cura i manteniment d’objectes i espai, estratègies relacionals d’escolta, diàleg i respecte.

La metodologia que es fa servir està basada en els principis de l’enfocament comunicatiu i el CLIL (Content and Language Integrated Learning) perquè l’educació infantil es treballa de manera globalitzada i per tant, la interrelació de les àrees és inherent en totes les sessions independentment de la llengua que s’utilitzi.

La manipulació, l’experimentació i les situacions reals seran la base per a l’adquisició dels coneixements. Pensem que cal aprofitar la curiositat que els infants tenen com a característica inherent i utilitzar-la per activar processos mentals de predicció, elaboració d’hipòtesis, observació, deducció i reflexió.


   
   

Les rutines seran fonamentals per tal de crear un entorn en què els alumnes se sentin segurs i puguin utilitzar la llengua anglesa entre ells.


S’elaboren activitats tot respectant les múltiples intel·ligències segons H. Gardner: lingüística, visual, musical, cinètica, logico-matemàtica,  interpersonal i intrapersonal.